myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com วันแม่แห่ ประจำปี 2561 http://www.bannongree.net/article/topic-66400.html &nbsp;วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรีนยบ้านหนองรี ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างสายสัมพันธ์ให้แม่กับลูกได้มีความสัมพันธ์ที่อบอุ่น&nbsp;&nbsp; <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/3L7st34T3PFkLBLK7">ภาพกิจกรรม</a></div> Sun, 12 Aug 2018 09:16:00 +0700 โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต ประจำปี 2561 http://www.bannongree.net/article/topic-66268.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี ได้ดำเนินการจัดโครงการ'ว่ายน้ำเพื่อชีวิต' (LIFE SAVING) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดทางน้ำให้นักเรียนสามารถเอาตัวรอดได้จากการจมน้ำ ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/0ZZZih8sd6AHAEj32">ภาพกิจกรรม</a></div> Mon, 21 May 2018 09:22:00 +0700 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560 http://www.bannongree.net/article/topic-66139.html <div style="text-align: center;">การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและมอบวุฒิบัตรให้กับเด็กอนุบาล ปีการศึกษา 2560<br /> วันที่ 30 มีนาคม 2561<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/hXmIBYOF0wsHlttr2">ภาพกิจกรรม</a></div> Fri, 30 Mar 2018 12:48:00 +0700 โครงการ English we can http://www.bannongree.net/article/topic-66131.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี จัดโครงการ English we can ในวันที่ 14 มีนาคม 2561&nbsp;<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/E0Tl35QARn32gE1U2">ภาพกิจกรรม</a></div> Thu, 29 Mar 2018 13:42:00 +0700 วันครู 2561 http://www.bannongree.net/article/topic-65892.html <div style="text-align: center;">คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีงานวันครูประจำปี 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรุบรี เขต 1 ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรุบรี<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/UqLa4JludKIiFqUR2">ภาพกิจกรรม</a></div> Thu, 18 Jan 2018 15:22:00 +0700 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 http://www.bannongree.net/article/topic-65887.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/tYzdlLjlWk6pVTES2">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 17 Jan 2018 12:27:00 +0700 "กิจกรรมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง" ประจำปี 2560 http://www.bannongree.net/article/topic-65886.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี</div> <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/WsolozE9h0m2CKLn1">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 17 Jan 2018 11:42:00 +0700 กิจกรรม"จับของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2561" http://www.bannongree.net/article/topic-65885.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี จัดกิจรรม จับของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ให้กับนักเรียนและคณะครู ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/fHTfQ1H5uO8PRVAq1">ภาพกิจกรรม</a></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> Wed, 17 Jan 2018 11:36:00 +0700 โครงการ"รถพระธรรมสู่โรงเรียน" ประจำปี 2561 http://www.bannongree.net/article/topic-65884.html โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมกับวัดลิ้นช้าง ดำเนินการจัดโครงการ&#39;รถพระธรรมสู่โรงเรียน&#39; ประจำปี 2561 โดยมีนักเรียน ป.4-ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในวันที่&nbsp;ื11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี&nbsp; <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/LGdBD8NWUREVlNdA3">ภากิจกรรม</a></div> Wed, 17 Jan 2018 11:29:00 +0700 "มุ่งมันมายาวไกล ถึงเส้นชัยสง่างาม" http://www.bannongree.net/article/topic-65357.html คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมจัดงานเกษียณอายุราชการแด่ นายประทุม ปานสวย ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/liISzEEDyMLs0muJ3">ภาพกิจกรรม</a></div> Mon, 02 Oct 2017 21:28:00 +0700 กิจกรรม นักเรียนอำลาผู้อำนวยการ http://www.bannongree.net/article/topic-65351.html <div style="text-align: center;">กิจกรรมนักเรียนอำลาผู้อำนวยการโรงเรียน เนื่องจากผู้อำนวยการโรงเรียนเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี</div> <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/3kJn8lVall9PxAok2">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 27 Sep 2017 23:30:00 +0700 โครงการมหกรรมกีฬานักเรียน-ผู้ปกครองและชุมชนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.bannongree.net/article/topic-65325.html <div style="text-align: center;">โรงเรียนบ้านหนองรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการมหกรรมกีฬานักเรียน-ผู้ปกครองและชุมชนุ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 &nbsp;ณ โรงเรียนบ้านหนองรี<br /> <a href="https://photos.app.goo.gl/vvgiQBEWx2iHyqUd2">ภาพกิจกรรม</a></div> Tue, 05 Sep 2017 15:07:00 +0700 กิจกรรม Big Cleaning day ,กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560 http://www.bannongree.net/article/topic-65091.html โรงเรียนบ้านหนองรี ดำเนินการจัดกิจกรรม&nbsp;Big Cleaning day &nbsp;กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมกันจัดกิจกรรม ในวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/OXWsvRO7YUvYjixO2">ภาพกิจกรรม</a></div> Fri, 14 Jul 2017 22:08:00 +0700 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2560 http://www.bannongree.net/article/topic-65086.html กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 ณ วัดหนองหญ้าปล้อง และวัดเขาชมพู อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี&nbsp; <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.app.goo.gl/m0ef7CwULlXeXeu23">ภาพกิจกรรม</a></div> Fri, 14 Jul 2017 14:53:00 +0700 กิจกรรมวันไหว้ครู http://www.bannongree.net/article/topic-65001.html <div style="text-align: center;">กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนได้ดำเนินจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี<br /> <a href="https://photos.google.com/album/AF1QipNVyasfY3aMIdSGKSlE8e5n7pY1t2a2mHj3NM5r">ภาพกิจกรรม</a></div> Mon, 19 Jun 2017 09:54:00 +0700 กิจกรรมสามเณรธุดงค์ http://www.bannongree.net/article/topic-64910.html กิจกรรมสามเณรธุดงค์ &nbsp;ในวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองรี <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipM6LE7PiTWzQHho13FzZqurMo4tuhfzmfyMI_TD">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 19 Apr 2017 18:03:00 +0700 พัฒนาครู การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://www.bannongree.net/article/topic-64909.html กิจกรรมพัฒนาครู การใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับการการสนับสนุนสื่อการเรียนรู้จากโครงการโรงเรียนประชารัฐ ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 &nbsp;ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองรี <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipNekpq7CxXtXfFggeJCEq2F4C7ZwbTTIHFY_BgT">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 19 Apr 2017 17:46:00 +0700 ยินดีต้อนรับ คณะบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดมหาชน http://www.bannongree.net/article/topic-64908.html &nbsp;ยินดีต้อนรับ คณะบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัดมหาชน ที่มาร่วมเติมฝันให้กับน้องๆ ในโครงการ&nbsp;แอล.พี.เอ็น.จิตอาสา ร่วมเติมฝัน...ให้น้องๆ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 &nbsp;ณ โรงเรียนบ้านหนองรี &nbsp;และคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ที่ร่วมเติมฝันให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านหนองรี <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipN7lgxUUjGgvvEHeGC2GjT6Mpn-b-X3c_OvRz5Y">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 19 Apr 2017 17:34:00 +0700 ยินดีต้อนรับ คณะบริษัท Thai Union http://www.bannongree.net/article/topic-64907.html โครงการโรงเรียนประชารัฐ (โรงเรียนบ้านหนองรี,โรงเรียนวัดปากอ่าว,โรงเรียนวัดเขาสมอระบัง,โรงเรียนบ้านหนองจอก, โรงเรียนบ้านยางน้ำกลัดเหนือ, และโรงเรียนวัดจันทาราม) ร่วมนำเสนอโครงการฯ โดยมีคุณธีรพงศ์ &nbsp; จันศิริ ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะบริษัทไทยยูเนี่ยน &nbsp;ร่วมรับฟังโครงการฯ ในครั้งนี้ <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipP13VsfPFNBZVuQqousGRRn2P_dcLCw3zvEcaGu">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 19 Apr 2017 17:20:00 +0700 ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พังงา http://www.bannongree.net/article/topic-64906.html ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเขา และโรงเรียนบ้านน้ำจืด จังหวัดพังงา &nbsp;สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา &nbsp; <div style="text-align: center;"><a href="https://photos.google.com/album/AF1QipNhCbop98Y5zINdJOkZUvIJiMMbocnTFjeyUvPR">ภาพกิจกรรม</a></div> Wed, 19 Apr 2017 16:41:00 +0700