@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115522
แสดงหน้า147919
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองรี (เข้าชม 1315 ครั้ง)
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองรี
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายธวัช  รุ่งเรือง ครูใหญ่ 17 พ.ค.2516 - 15 ธ.ค.2518
2 นายเกรียงศักดิ์  วิจิตร ครูใหญ่ 15 ธ.ค.2518 - 30 มี.ค.2527
3 นายจรูญ  วงศ์เวช ครูใหญ่ 1 ต.ค.2527 - 1 พ.ค.2529
4 นายสุรินทร์  เรืองสัจ อาจารย์ใหญ่ 1 พ.ค.2529 - 9 พ.ย.2533
5 นายชูรัฐ  ระหว่างบ้าน อาจารย์ใหญ่ 30 พ.ย.2533 - 14 พ.ย.2544
6 นายกิตติ  จันทร์ปรุง อาจารย์ใหญ่ 14 ม.ค.2535 - 4 เม.ย.2537
7 นายบุญผ่อง  ช่องลมกรด อาจารย์ใหญ่ 15 เม.ย.2537 - 30 ต.ค.2537
8 นายสมศักดิ์  แตงอวย อาจารย์ใหญ่ 10 ต.ค.2537 - 1 ต.ค.2539
9 นายพิสิษฐ์  แม้นเขียน อาจารย์ใหญ่ 19 ก.ย.2539 - 3 ต.ค.2540
10 นายไพโรจน์  ช่อผกา ผู้อำนวยการ 6 ต.ค.2540 - 30 พ.ย.2549
11 นายประทุม  ปานสวย อาจารย์ใหญ่ 30 พ.ย.2549 - ปัจจุบัน (2556)

 

@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน