@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115542
แสดงหน้า147939
ประวัติโรงเรียนบ้านหนองรี (เข้าชม 1697 ครั้ง)

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองรี


     โรงเรียนบ้านหนองรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2516 โดยประชาชนในหมู่บ้านหนองรี หนองมะไฟ และวังซอ ช่วยกันปลูกสร้างขึ้นในที่ดินของนางเท นกน่วม  นายเย็น นกน่วม  และนายเทียม สุขรอด  ซึ่งบริจาคที่ดินรวม  
11 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2516
โดยมี นายธวัช รุ่งเรือง เป็นครูใหญ่  และนายประทุม  ปานสวย  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตั้งแต่ปี 2549 - จนถึงปัจจุบัน
     พ.ศ.2517  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จัดสรรงบประมาณ 140,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง 2 ห้องเรียน และได้ของบประมาณต่อเติมเรื่อยมาจนถึง พ.ศ.2524 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรห้องเรียนทั้งหมด 6 ห้องเรียน
     25  ธันวาคม  2555 รับเงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 8 ราชบุรี  งบประมาณ 1,021,576  บาท
         พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.105/29 ( ปรับปรุง )  
2 ชั้น  6  ห้องเรียน  ชั้นบน  4 ห้อง  ชั้นล่าง  2  ห้อง  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เงินงบประมาณ 3,473,100  บาท  สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 26  ตุลาคม  2558 
         20  ธันวาคม  2558  สร้างถนนหน้าอาคาร ( ต่อเติม ) และปรับปรุงอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29  ปรับปรุงระบบ  ICT ฯลฯ ด้วยเงินบริจาค  เงินงบประมาณ 342,900  บาท 
         24  ธันวาคม  2558  ปูกระเบื้องอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  ชั้นล่าง  ด้วยเงินงบประมาณ 275,000  บาท  และเงินบริจาค  30,000 บาท  รวมเป็นเงิน  305,000  บาท
        11  มกราคม  2559  พระครูพิทักษ์วัขรกิจ  พระครูสุนทรวัชรการพระครูวิรุฬห์ญษณวัชร  พระอธิการประยูร  พระใบฎีกาฉลวย  และพระอาจารย์เรวัฒน์  ได้บริจาคเงินต่อเติมหลังคาข้างอาคารเรียน สปช.105/29  ด้านทิศตะวันออก  จำนวนเงิน  120,000  บาท

 

@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน