@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115522
แสดงหน้า147919

ประกาศโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557

อ่าน 553
     ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้แจ้งรายละเอียดการคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 เพื่อยกย่องและประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
     ขณะนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2557 เรียบร้อยแล้ว ดูประกาศ
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน