@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115549
แสดงหน้า147946

โครงการอุปสมบถพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริกณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่าน 575
กรมศาสนา กำหนดจัดโครงการอุปสมบถพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริกณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2557 จึงขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณี ณ วัดที่จัดโครงการฯ ใกล้บ้าน  อีกทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรีวมเป็นเจ้าภาพในเรื่องสมณบริขาร ภัตตาหาร น้ำปานะ หรือปัจจัยสนับสนุนความสะดวกในด้านอื่น ๆ แก่วัดที่จัดโครงการฯ โดยติดต่อแจ้งความประสงค์ได้โดยตรงกับวัดที่จัดโครงการฯ และสามารถติดต่อประสานงานกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด หรือติดต่อโดยตรงได้ที่กรมศาสนา เพื่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0-2422-8793
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน