@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
February 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
  
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม115551
แสดงหน้า147948

รายชื่อครูผู้ได้รับการจัดสรรเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

อ่าน 706
สพป.เพชรบุรี เขต 1 ขอส่ง ประกาศ สพป.เพชรบุรี เขต 1 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และคำสั่ง สพป.เพชรบุรี เขต 1 ที่ 402/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มาเพื่อทราบและดำเนินการ

. . . รายชื่อดังแนบบ (แก้ไขใหม่) . . .
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน