@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
September 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม102173
แสดงหน้า130577

ยินดีตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก จ.พังงา

อ่าน 186
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านท่าเขา และโรงเรียนบ้านน้ำจืด จังหวัดพังงา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน