@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109549
แสดงหน้า139243

มหกรรมกีฬานักเรียน-ผู้ปกครอง

อ่าน 448
ผู้บริหาร  คณะครู  กรรมการสถานศึกษา  นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียน  ร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  ครั้งที่  6  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2558  โดยมีนายสิงหราช   วงษ์เสงี่ยม  นายอำเภอ  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  เป็นประธานในการเปิดงานในครั้ง
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน