@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท21/05/2018
ผู้เข้าชม98234
แสดงหน้า124399

กีฬานักเรียนระดับอำเภอ ปีการศึกษา 2558

อ่าน 276
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรี  เข้าร่วมกิจกรรมกีฬานักเรียนระดับอำเภอ  ประจำปีการศึกษา  2558  ณ  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ  เมื่อวันที่  26  พฤศจิกายน  2558  
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน