@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109537
แสดงหน้า139231

ราตรีสัมพันธ์

อ่าน 372
ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองรี  จัดกิจกรรมราตรีสัมพันธ์  ขึ้นเมื่อวันที่  30  มกราคม  2558   เพื่อเป็นการขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา  คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้ปกครอง และผู้มีอุปการะคุณทุกท่านในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2558  ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์  เมื่อวันที่  9  มกราคม 2558  ที่ผ่านมา  โดยภายในงานนอกจากจะมีการกินเลี้ยงสังสรรค์และยังมีการจับฉลากรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน