@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109512
แสดงหน้า139205

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558

อ่าน 524
           โรงเรียนบ้านหนองรีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี  2558  เมื่อวันศุกร์ที่  9  มกราคม  2558    ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากศิษย์เก่า  ผู้ปกครองนักเรียน  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการจัดเตรียมสถานที่  คอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งการจัดกิจกรรม  ทำให้กิจกรรมผ่านพ้นไปได้ด้วยดี  
          ภายในงานมีกิจกรรมม  และอาหารที่ผู้ปกครองนักเรียน นำมาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประทานกันอย่างมากมาย 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน