@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109530
แสดงหน้า139224

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

อ่าน 358
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน  และชุมชน  ร่วมทำกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองรี  โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมาย
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน