@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท2/10/2017
ผู้เข้าชม89323
แสดงหน้า109578

รับมอบโต๊ะ เก้าอี้

อ่าน 290
ผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรทางการศึึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองรี รับมอบโต๊ะ  เก้าอี้  จากโครงการมอบโต๊ะ  เก้าอี้  จากโรงเรียนพี่สู่โรงเรียนน้อง โดยได้รับการประสานงานจาก Taramania Landoutlaw  Series  เมื่อวันเสาร์ที่  27  ธันวาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองรี  
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน