@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109512
แสดงหน้า139205

Big Cleaning Day

อ่าน 352
ผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองรี  เข้าร่วมโครงการ Big  Cleaning  Day  และส่งเสริมสุขภาพ  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ฉลองพระชนมพรรษา  87  พรรษา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  4  ธันวาคม  2557  ณ  โรงเรียนบ้านหนองรี  บ้านหนองมะไฟ  บ้านหนองรี
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน