@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109512
แสดงหน้า139205

เข้าค่ายอาสาพัฒนา

อ่าน 571
นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า  จังหวัดเพชรบุรี เข้าค่ายอาสาพัฒนา  ณ โรงเรียนบ้านหนองรี  เมื่อวันที่ 21 - 22  กรกฎาคม  2557  ซึ่งพี่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยกับน้อง ๆ และร่วมกันพัฒนาโรงเรียน อาทิเช่น  ปลูกต้นไม้รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  พัฒนาห้องสมุด - ห้องพยาบาล เป็นต้น  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรีัขอขอบคุณพี่ ๆ มา ณ  โอกาสนี้
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน