@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท2/10/2017
ผู้เข้าชม89323
แสดงหน้า109578

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

อ่าน 516
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และนักการภารโรง ของโรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ปี 2557  เมื่อวันศุกร์ที่ 10  มกราคม  2557  โดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย  เช่น  กิจกรรมการแข่งขันเปตอง  การแสดงของนักเรียน   กิจกรรมอักษรพาโชค  เป็นต้น
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน