@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109512
แสดงหน้า139205

นิทรรศการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 63

อ่าน 905
โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมจัดนิทรรศการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 4 คณะสงฆ์ ภาค 15  ซึ่งมีจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ - ราชบุรี - สมุทรสงคราม  ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556  ระหว่างวันที่ 24 - 26 ธันวาคม  2556  ณ สนามกีฬาดอนคาน  จังหวัดเพชรบุรี โดยมีโรงเรียนร่วมจัดนิทรรศการครั้งนี้  ดังนี้ 
1. โรงเรียนบ้านหนองรี                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1
2. โรงเรียนมิตรภาพที่ 34                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  1
3. โรงเรียนบ้านจอมบึง( วาปีพร้อมประชาศึกษา )สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต  1
4. โรงเรียนบ้านท่ากระเทียม              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต  2
5. โรงเรียนบ้านยางชุม                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี  เขต 2
6. โรงเรียนวัดสร้อยฟ้า                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2
7. โรงเรียนอนุบาลบางแพ                 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต  2
8. โรงเรียนบ้านคอกช้าง                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
9. โรเงรียนอนุบาลสามร้อยยอด      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
    ทั้งนี้มีพระครูวัชรสุวรรณาทร ( ธมฺมโชโต ) เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี  เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณาราม  หัวหน้าครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเป็นองค์อุปถัมภ์  นอกจากนี้โรงเรียนบ้านหนองยังนำผลิตภัณฑ์น้ำดื่มของโรงเรียน  น้ำดื่ม  ' กล้ายิ้ม '  มาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน