@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109553
แสดงหน้า139247

โครงการสุภาพอ่อนน้อม พร้อมมารยาทฯ

อ่าน 576
ผู้บริหาร  คณะครู  และนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองรี  จัดกิจกรรมโครงการสุภาพอ่อนน้อม  พร้อมมารยาท  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  5  ธันวา  มหาราช  เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2556  ณ  โรงเรียนบ้านหนองรี  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เข้าใจและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความสุภาพอ่อนน้อมและการมีมารยาท
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน