@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
January 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท2/10/2017
ผู้เข้าชม89323
แสดงหน้า109578

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2556

อ่าน 648
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนมีความอดทนและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ตลอดจนมีทักษะในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน