@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท12/08/2018
ผู้เข้าชม109549
แสดงหน้า139243

ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

อ่าน 809
คณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองรี  เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ( CSR ) ตามโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ร้อยล้านกล้า  ๘๐ พรรษา  มหาราชินี  โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี  และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ จังหวัดเพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๖  ณ  หมู่บ้านทุ่งเคล็ด  หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าตะคร้อ  อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จังหวัดเพชรบุรี 
คลิกดูภาพ
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน