@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท21/05/2018
ผู้เข้าชม98234
แสดงหน้า124399

รับป้ายมาตรฐานส้วมสาธารณะ

อ่าน 559
  นายไกร  บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานพิธีเปิด การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาส้วมสาธารณะ  จังหวัดเพชรบุรี ปี 2556 จัดโดย กลุ่มงานงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมนพเก้า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายบุญลาภ  ทิพย์จันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี กล่าวรางาน ฯ ในครั้งนี้มีนายประทุม ปานสวย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี ร่วมรับป้ายมาตรฐานส้วมสาธารณะ ระดับจังหวัด
 
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน