@ รายการหลัก
@ รายงานผลสัมฤทธิ์
► ระดับชาติ (o-Net)
► ระดับประเทศ (N.T)
► ระดับจังหวัด (LAS)
► ระดับโรงเรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
@ ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
@ สถิติผู้เข้าชมเว็บ
เปิดเมื่อ13/06/2013
อัพเดท21/05/2018
ผู้เข้าชม98234
แสดงหน้า124399

โครงการเที่ยวไปเรียนไป

อ่าน 586
คณะครู  นักเรียน  และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านหนองรี  เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดกาญจนบุรีตามโครงการ ' เที่ยวไปเรียนไป ' เมื่อวันที่ 30  สิงหาคม  2556  โดยการทัศนศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกสถานที่  ได้รับประสบการณ์ตรง   ออกเดินทางในเวลา  04.00 น. มุ่งตรงสู่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์    อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม  9  ทัพ  โรงถ่ายทำภาพยนตร์..ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  และปิดท้ายที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว  ก่อนเดินทางกลับถึงโรงเรียนในเวลา  20.00 น.  ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ครู  ผู้ปกครอง และนักเรียนมีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ  97.09
คลิกดูภาพ
@ ผู้บริหารโรงเรียน
ประทุม ปานสวย
นายประทุม   ปานสวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน